Posts tagged ‘rainforest’

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

คุณณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการให้บริการที่ประทับใจแก่พัฒนากรพิษณุโลกครับ

1412411858604 1412411867977 1412411870480 1412411871527 1412411879083

Advertisements

ล่องแก่งเก็บขยะ 23-9-57 กับชมรมรักษ์ลำน้ำเข็กต้นกล้าอาสา

 

 

กิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ เป็นกิจกรรมที่ทางชมรมรักษ์ลำน้ำเข็กปฏิบัติมาช้านาน และในวันนี้ทางต้นกล้าอาสา จาก ม.นเรศวรได้มาร่วมสร้างความสวยงาม คือธรรมชาติอีกหลายๆแรงเช่นกันFormatFactoryP_20140923_122306

Green hotel

 

เริ่มจาก No smoking และร่วมรักษ์โลกโดยการใช้ผ้าปูที่นอน และผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำความสะอาดImage

ติดป้ายขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดน้ำและพลังงาน

Image

ครีมอาบน้ำและสบู่เหลวผลิตเองโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติ

Image

ใช้การเติมเพื่อลดปริมาณขยะ

Image

ผมเป็นรองเท้าครับ

Image

รักษ์น้ำ รักษ์พลังงาน “รักบ้านเรา”

สายฝนแห่งความดี

มุมนี้ชื่อว่า “สายฝนแห่งความสุข” ทุกครั้งที่ใครได้ทำอะไรดี ๆ ให้กับตนเอง คนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม ที่ทำแล้วเกิดความสุขใจทั้งกับตนเองและผู้อื่น ก็เขียนสิ่งที่ทำนั้นลงในกระดาษรีไซเคิลรูปหยดน้ำและนำมาห้อยไว้ที่บริเวณ นี้ นอกจากจะสุขทั้งผู้ให้และผู้รับยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้อ่านท่านอื่น ๆ ด้วย

Everytime you doing good for you body, friends, others, environment, you can just write it down on our recycle paper and hang it on this rain curtain as we call it “Happiness Rain” area in order to share all the good idea and positive thinking to others people and hopefully our reader would have some great idea to do it in the future at any place and time.

DSC_0353579260_578981902125600_1364415816_n

Rain Forest Resort พิษณุโลก ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

Rain Forest Resort พิษณุโลก ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

Rain Forest Resort พิษณุโลก ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง ดินแดนแห่งขุนเขา ใต้ร่มเงาเรือนยอดไม้ใหญ่ริมสายน้ำเข็ก บนถนนสาย 12 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าฝน  Rain Forest Resort คือ ที่พักสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการแรมทางสัมผัสธรรมชาติ ที่แห่งนี้บ้านพักทุกหลังถูกบรรจงออกแบบให้ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติที่มี อยู่เดิมด้วยความรักและเอาใจใส่

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

  ป่าฝน แห่งนี้ถูกแต่งเติมให้สวยงามมากขึ้นด้วยแมกไม้นานาพรรณ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางความเขียวชอุ่มอย่างมีสไตล์

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียงRain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

สำหรับผู้พิสมัยการผจญภัย กิจกรรม ล่องแก่งลำน้ำเข็ก เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวเป็นเวลากว่า 10 ปี ผลที่ตามมาคือมลภาวะและขยะเพิ่มมากขึ้น Rain Forest Resort จึง ริเริ่มจากพนักงานในรีสอร์ท ทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะตามน้ำตกต่างๆ ต่อมาได้ชักชวนผู้ประกอบการ ชาวบ้านและเด็กนักเรียนร่วมด้วย  รวมถึงการให้ความรู้และจัดอบรมเรื่อง การจัดการขยะ จนในที่สุดได้ก่อตั้งชมรมรักษ์ลำน้ำเข็กขึ้นในปี 2550  กิจกรรม ล่องแก่งเก็บขยะ  เป็นอีกกิจกรรมที่ทางชมรมได้นำการท่องเที่ยวผนวกกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากจะสนุกแล้ว ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดความ รับรู้ในคุณค่าของท้องถิ่นตามมาอีกมากมาย

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียงRain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

ขณะนี้โลกกำลังประสบกับ สภาวะโลกร้อน ซึ่งมิใช่เพียงแค่การดูแลเฉพาะแค่ บ้านของเรา แต่คือโลกที่เป็นบ้านของทุกชีวิตที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล  เราตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นอย่างมากและได้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมการพึ่งพาตนเองด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขต้นตอของปัญหา โครงการ Rain Forest Farm จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นตัวอย่างให้กับชุมชน ทั้งเรื่องปศุสัตว์ การใช้พลังงานทดแทน การคัดแยกขยะ การทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกป่าแบบผสมผสาน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี การทำน้ำมันไบโอดีเซล รวมถึงการลดต้นทุนด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่สบู่ แชมพู น้ำยาซักล้าง ใช้ในรีสอร์ท ที่นอกจากจะช่วยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียงแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างรายได้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชุนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียงRain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

ถ้าป่าฝนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติ  Rain Forest Resort ก็ขอเป็นตัวแทนของป่าฝน ที่คืนความสมบูรณ์ให้กับทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันบนโลกอันพิเศษใบนี้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืนตลอดไป

 

เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

facebook: rain forest resort