Posts tagged ‘เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท’

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก พิษณุโลกจ้า

ล่องแก่งลำน้ำเข็กวันนี้ ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้ว วันนี้อยู่ที่ 800 ครับ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป มันๆเลยครับIMG_8740~1

IMG_8831~1

Advertisements

คณะเยี่ยมชมฟาร์ม 28 เมษายน 2555

คณะเยี่ยมชมฟาร์ม 28 เมษายน 2555

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม

เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

แปลงผักปลอดสารพิษ

เตาเผาถ่าน

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม

www.rainforestthailand.com