กิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ เป็นกิจกรรมที่ทางชมรมรักษ์ลำน้ำเข็กปฏิบัติมาช้านาน และในวันนี้ทางต้นกล้าอาสา จาก ม.นเรศวรได้มาร่วมสร้างความสวยงาม คือธรรมชาติอีกหลายๆแรงเช่นกันFormatFactoryP_20140923_122306

โฆษณา