Archive for พฤษภาคม, 2013

กลุ่มผู้แทนสมาคมอาเซียนแต่ละประเทศ เยี่ยมชมเรนฟอเรสท์ ฟาร์ม

It has been an honor welcoming distinguished guests from Asian Development Bank (ADB) Greater Mekong Subregion (GMS) Working Group on Agriculture (WGA) to learn more about our organic farming, water and environmental conservation, and surrounded communities development on 22 May 2013

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรนฟอเรสท์รีสอร์ทและฟาร์มได้รับเกียรติอย่างสูงจาก Asian Development Bank (ADB) ที่ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของ Greater Mekong Subregion (GMS) Working Group on Agriculture (WGA) อันประกอบด้วยอธิบดี รองอธิบดี กระทรวงเกษตร ประมง สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และชลประทาน จากประเทศจีน เวียตนาม ลาว พม่า เขมร และมาเลเซีย 22 ท่าน เพื่อรับฟังประสบการณ์การทำงานของรีสอร์ทด้านเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการทำงานร่วมกับชุมชนโดยรอบด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ImageImageImageImageImageImageImage

Advertisements

ค่ายล้างพิษตับ Liver Detoxification Program 1-2 (20-22 & 22-24 May 13)

กิจกรรม ค่ายล้างพิษตับ ตับอ่อน และถุงน้ำดีครั้งที่ 1 และ 2

คงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราทำงานหนักมาตลอดชีวิต แต่วันหนึ่งพบว่าเรามีโรคร้ายที่ไม่อาจรักษาได้ หรือ อาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ดังนั้นร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ตรวจสภาพเครื่องยนต์เมื่อถึงเวลา เพื่อขับถ่ายของเสียที่อยู่ในร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด เพราะทุกวันนี้ร่างกายของเราต้องแบกรับสารพิษต่าง ๆ จากอาหาร น้ำ อากาศ มลพิษรอบ ๆ ตัว และลักษณะงานที่ทำให้สุขภาพของเราแย่ลง คืนความสมดุลย์และสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายของเรานะครับ เพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ครั้งที่ 1 จำนวน 38 ท่าน

ImageImageImageImageImageImage

ครั้งที่ 2 จำนวน 38 ท่าน

Image

ImageImageImageImage

โดยวันแรก
12.00-13.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก
13.00-15.00 น. แนะนำการสวนล้างลำไส้ ดื่มลิดท๊อกซ์ สวนล้างลำไส้ ครั้งที่1(ใช้กาแฟสำหรับสวน1 ช้อนชาผสมน้ำร้อน)
ดื่มน้ำสมุนไพรหรือข้าวกาบา
15.00-17.00 น. ฟังบรรยายความรู้เรื่อง การล้างพิษตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ดื่มลิดท๊อกซ์ สวนล้างลำไส้ด้วยกาแฟ สวนล้างลำไส้ครั้งที่ 2 อาบน้ำอุ่น
18.00-20.00 น. สวดมนต์นั่งสมาธิ
20.00-21.00 น. สวนล้างลำไส้ด้วยน้ำอุ่น หรือน้ำด่าง หรือน้ำสะเดา ครั้งที่ 3
21.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
01.00-05.00 น. เริ่มงดอาหารและน้ำเพื่อเตรียมตรวจน้ำลายตอนเช้า
05.00-06.00 น. งดแปรงฟันและงดดื่มน้ำทุกชนิดตอนเช้า เพื่อตรวจความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย
06.00-07.00 น. ล้างพิษด้วยการออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
07.00-09.00 น. สวนล้างลำไส้ด้วยกาแฟ ทำภารกิจส่วนตัว ครั้งที่ 4
09.00-10.00 น. ดื่มลิดท๊อกซ์ ดื่มน้ำผลไม้ น้ำด่างดื่มตลอดวัน
10.00-12.00 น. แช่มือ แช่เท้า ฟอกหน้า ทำกัวซา ขับพิษทางผิวหนัง
12.00-13.00 น. ดื่มลิดท๊อกซ์ ดื่มน้ำผลไม้ น้ำด่าง สวนล้างลำไส้ด้วยกาแฟ ครั้งที่ 5
13.00-15.00 น. บรรยายความรู้เรื่อง การล้างพิษตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี (ต่อ) สวนล้างลำไส้ ครั้งที่ 6
15.00เป็นต้นไป ดื่มน้ำด่างอย่างเดียว (งดดื่มน้ำผลไม้ทุกชนิด)
15.00-17.30 น. สวนล้างลำไส้ด้วยน้ำด่าง/น้ำอุ่น ทำภารกิจส่วนตัวอาบน้ำอุ่น ครั้งที่ 7
18.00 น. ดื่มดีเกลือ1
19.00 น. ดื่มดีเกลือ 2
20.00 น. ดื่มดีเกลือ 3
21.00 น. ดื่มดีเกลือ 4
22.00 น. ดื่มน้ำมันมะกอก 150 ซีซี + น้ำมะนาว + น้ำผึ้ง 150 ซีซี รวม 300 ซีซี
22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
ตั้งแต่ 02.00 น.เป็นต้นไป ให้เก็บของเสียที่ถ่ายทุกครั้ง รวมทั้งน้ำที่ดีท๊อกซ์ด้วย ไม่เก็บปัสสาวะ
06.00 และ 08.00 น. ดื่มดีเกลือครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 (กรณีดื่ม 2 ครั้ง หรือตามสภาวะของร่างกาย)
09.00-11.00 น. ดีท๊อกซ์ด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำด่าง ครั้งที่ 8
11.00-12.00 น. ตรวจวิเคราะห์ของเสีย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเสร็จ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ facebook : Rain Forest Resort