มุมนี้ชื่อว่า “สายฝนแห่งความสุข” ทุกครั้งที่ใครได้ทำอะไรดี ๆ ให้กับตนเอง คนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม ที่ทำแล้วเกิดความสุขใจทั้งกับตนเองและผู้อื่น ก็เขียนสิ่งที่ทำนั้นลงในกระดาษรีไซเคิลรูปหยดน้ำและนำมาห้อยไว้ที่บริเวณ นี้ นอกจากจะสุขทั้งผู้ให้และผู้รับยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้อ่านท่านอื่น ๆ ด้วย

Everytime you doing good for you body, friends, others, environment, you can just write it down on our recycle paper and hang it on this rain curtain as we call it “Happiness Rain” area in order to share all the good idea and positive thinking to others people and hopefully our reader would have some great idea to do it in the future at any place and time.

DSC_0353579260_578981902125600_1364415816_n

Advertisements