ผู้บริหารเรนฟอเรสท์ รีสอร์ทรับการอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์สามมิติ ในโครงการ “Citi-Triple Bottom Line Small Hotels Project” โดย Kenan Institute Asia, UNEP, Citi Foundation 18-20 มีนาคม 2556 ณ พูนสุขเรสซิเดนท์ พิษณุโลก

Rain Forest Resort management team attend seminar “Citi-Triple Bottom Line Small Hotels Project” by Kenan Institute Asia, UNEP, Citi Foundation during March 18-20,2013 at Poonsuk Residence, Title Phitsanulok

Citi-Triple Bottom Line Small Hotels Project: People Planet Profit are the most important aspects in running sustainability business.

484348_10151819053157786_791262673_n 526369_10151819053907786_1938986733_n 577501_10151819055212786_32924473_n484194_10151819044552786_573459876_n

Advertisements