ผู้บริหารรีสอร์ทรับการอบรมหลักสูตรการจัดการ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์สามมิติในโครงการ “Citi-Triple Bottom Line Small Hotels Project” โดย Kenan Institute Asia, UNEP, Citi Foundation 8-10 ตุลาคม 2555 ณ เกาะสีชัง ชลบุรี

Image

Advertisements