Archive for สิงหาคม, 2012

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ช่วง ก.ค. – ต.ค. ของทุกปีครับ ที่ เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกครับ

Advertisements

ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็กครับ

ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็กครับ