miss thailand universe 2012 เก็บตัว ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยแวะรับประทานอาหารที่ ที่เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท และร่วมกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ ณ ลำน้ำเข็ก.

8 สาวงาม

8 สาวงาม

ร่วมถ่ายรูปกับเจ้าของเรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

ส่วนหน้าเรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

พร้อม!!!

กรีดแล้วอ่ะ

สิ่งที่ค้นหา

อันนี้ก่อนลงครับ เอ๊ะทำไมมาอยู่ข้างล่าง

คุณเล็ก พี่บอย โอม และ สาวๆ

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมการประกวดทั้ง 44 ท่านในครั้งนี้ด้วยครับ

จบครับ

Advertisements