Archive for เมษายน, 2012

คณะเยี่ยมชมฟาร์ม 28 เมษายน 2555

คณะเยี่ยมชมฟาร์ม 28 เมษายน 2555

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม

เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

แปลงผักปลอดสารพิษ

เตาเผาถ่าน

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม

www.rainforestthailand.com

Advertisements

การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับแม่บ้านอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับแม่บ้านอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ในหัวข้อเรื่องการทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ครีมอาบน้ำ และแชมพูสระผม ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น. – 14.30 น.

อบรม แม่บ้าน ทุ่งแสลงหลวง

การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับแม่บ้านอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ในครั้งนี้เริ่มจากการทำน้ำยาล้างจาน และซักผ้า โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้

อบรม เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม

การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงบ่ายจะเป็นการทำเรื่องครีมอาบน้ำและแชมพู โดยใช้สมุนไพรธรรมชาติเป็นส่วนผสม

อบรม แม่บ้าน ทุ่งแสลงหลวง

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม

www.rainforestthailand.com

Rain Forest Resort พิษณุโลก ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

Rain Forest Resort พิษณุโลก ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

Rain Forest Resort พิษณุโลก ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง ดินแดนแห่งขุนเขา ใต้ร่มเงาเรือนยอดไม้ใหญ่ริมสายน้ำเข็ก บนถนนสาย 12 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าฝน  Rain Forest Resort คือ ที่พักสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการแรมทางสัมผัสธรรมชาติ ที่แห่งนี้บ้านพักทุกหลังถูกบรรจงออกแบบให้ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติที่มี อยู่เดิมด้วยความรักและเอาใจใส่

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

  ป่าฝน แห่งนี้ถูกแต่งเติมให้สวยงามมากขึ้นด้วยแมกไม้นานาพรรณ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางความเขียวชอุ่มอย่างมีสไตล์

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียงRain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

สำหรับผู้พิสมัยการผจญภัย กิจกรรม ล่องแก่งลำน้ำเข็ก เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวเป็นเวลากว่า 10 ปี ผลที่ตามมาคือมลภาวะและขยะเพิ่มมากขึ้น Rain Forest Resort จึง ริเริ่มจากพนักงานในรีสอร์ท ทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะตามน้ำตกต่างๆ ต่อมาได้ชักชวนผู้ประกอบการ ชาวบ้านและเด็กนักเรียนร่วมด้วย  รวมถึงการให้ความรู้และจัดอบรมเรื่อง การจัดการขยะ จนในที่สุดได้ก่อตั้งชมรมรักษ์ลำน้ำเข็กขึ้นในปี 2550  กิจกรรม ล่องแก่งเก็บขยะ  เป็นอีกกิจกรรมที่ทางชมรมได้นำการท่องเที่ยวผนวกกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากจะสนุกแล้ว ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดความ รับรู้ในคุณค่าของท้องถิ่นตามมาอีกมากมาย

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียงRain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

ขณะนี้โลกกำลังประสบกับ สภาวะโลกร้อน ซึ่งมิใช่เพียงแค่การดูแลเฉพาะแค่ บ้านของเรา แต่คือโลกที่เป็นบ้านของทุกชีวิตที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล  เราตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นอย่างมากและได้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมการพึ่งพาตนเองด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขต้นตอของปัญหา โครงการ Rain Forest Farm จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นตัวอย่างให้กับชุมชน ทั้งเรื่องปศุสัตว์ การใช้พลังงานทดแทน การคัดแยกขยะ การทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกป่าแบบผสมผสาน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี การทำน้ำมันไบโอดีเซล รวมถึงการลดต้นทุนด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่สบู่ แชมพู น้ำยาซักล้าง ใช้ในรีสอร์ท ที่นอกจากจะช่วยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียงแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างรายได้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชุนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียงRain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

ถ้าป่าฝนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติ  Rain Forest Resort ก็ขอเป็นตัวแทนของป่าฝน ที่คืนความสมบูรณ์ให้กับทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันบนโลกอันพิเศษใบนี้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืนตลอดไป

 

เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

facebook: rain forest resort

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.